11ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณอาคารนักท่องเที่ยว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกันทำความสะอาด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Share: