ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายจากที่นานายจันทร์ วะนานาม ถึงบริเวณที่นานายบุญคำ แมดมิ่งเหง้า บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 โดยลงลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 648 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

011-13-07-64 87,600
Share: