ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดสายจากด้านหลังสำนักงาน ทต.ท่าเรือ ถึงบริเวณที่นานายสาคร จันทร์แก้ว บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 โดยลงลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

010-13-07-64 56,800
Share: