ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายจากที่นานายราวี แมดมิ่งเหง้า ถึงบริเวณที่นานายชม ชาสงวน โดยลงลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 246 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-13-07-64 33,200
Share: