30มิ.ย.2564 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ผู้นำชุมชน อสม.บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1, 2, 8 ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนบะหว้า-ท่าเรือ สสส.

Share: